- vježba je praćena PDF fajlom, koji možete preuzeti
- vježba je praćena prezentacijom, koja je dostupna putem Google Slides (+download)
- vježba je praćena video sadržajem na servisu YouTube
- vježba je praćena ilustracijom ili fotografijom, koju možete preuzeti
 

FIZIOLOGIJA 2

S1: Procedura uzimanja uzoraka krvi. Dobivanje plazme. Dobivanje seruma. Sedimentacija eritrocita. Hemoliza eritrocita. Osmotska rezistencija eritrocita.

S2: Brojanje eritrocita. Određivanje hemoglobina. Određivanje hematokrita. Hematološki indeksi.

S3: Brojanje leukocita. Diferencijalna krvna slika (DKS).

S4: Određivanje vremena krvarenja. Određivanje vremena koagulacije. Određivanje krvnih grupa AB0 sistema.

S5: Posjeta Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH. Određivanje Rh faktora.

S6: Kolokvij 1: Fiziologija krvi

S7: Analiza bubrežne funkcije u simuliranom modelu. Glomerularna filtracija. Funkcija bubrežnih kanalića (reapsorpcija i sekrecija). Procjena funkcije bubrega, izračunavanje klirensa (clearence).

S8: Acidobazna ravnoteža. Procjena acidobaznog statusa.

S9: Kolokvij 2: Fiziologija bubrega

S10: Uticaj hormona štitne žlijezde na intenzitet bazalnog metabolizma. Uticaj tjelesne mase na intenzitet bazalnog metabolizma.

S11: Određivanje koncentracije glukoze u krvi, izoglikemija. Test tolerancije na glukozu. Uticaj fizičke aktivnosti na nivo glukoze u krvi.

S12: Analiza tjelesnog sastava. Izdračunavanje Body Mass Indexa (BMI) i odnosa struk/bokovi (Waist Hip Ratio - WHR). Određivanje energetske potrošnje organizma (vrijednost bazalnog metabolizma, dnevne energetske potrebe, definisanje principa pravilne ishrane, sastavljanje dnevnog obroka).

S13: Mjesečni endometrijski i ovarijski ciklus (studentska prezentacija). Test na trudnoću.

S14: Testovi provjene plodnosti muškarca i žene.

S15: Kolokvij 3: Metabolizam, fiziologija endokrinog i reproduktivnog sistema.

 
Otvori web folder»

FIZIOLOGIJA ČOVJEKA 1

S1: Stanična membrana. Jonski kanali. Transporti kroz staničnu membranu.

S2: Registracija Nernstovog i mirujućeg membranskog potencijala. Registracija akcionog potencijala. New

S3: Utjecaj različitih supstanci na prijenos impulsa sa nerva na mišić. Registracija proste mišićne kontrakcije. New

S4: Registracija sumirane mišićne kontrakcije. Tetanusi. Odnos između dužine i napetosti mišića. Mišićni tonus.

S5: Elektromiografija (BIOPAC). Kolokvij 1: Fiziologija stanične membrane i podražljivih tkiva.

S6: Elektrokardiografija: Registracija. Analiza EKG-a.

S7: Elektrokardiogram (EKG): Interpretacija. Konstrukcija srednje električne osovine srca.

S8: Auskultacija srčanih tonova. Registracija i analiza fonokardiograma.

S9: Ispitivanje pulsa. Registracija i analiza krivulje sfigmograma.

S10: Analiza polikardiograma. Mjerenje krvnog pritiska.

S11: Krvni pritisak i gravitacija. Krvni pritisak i položaj tijela.

S12: Kolokvij 2: Kardiovaskularni sistem.

S13: Mehanika disanja. Pneumografija. Transport gasova krvlju.

S14: Statička spirometrija. Dinamička spirometrija. Analiza spirograma.

S15: Kolokvij 3: Respiratorni sistem.

 
Otvori web folder »

NEUROFIZIOLOGIJA

S1: Elektrofiziologija neurona.

S2: Sinaptička transmisija.

S3: Uticaj različitih stimulusa na lučenje pljuvačke.

S4: Poligrafija.

S5: Ispitivanje taktilnog senziliteta kože. Prag za razlikovanje dvije tačke kod osjeta dodira. Adaptacija temperaturnih receptora.

S6: Kolokvij 1: Sinapse, somatski osjeti i VNS.

S7: Ispitivanje osjeta okusa i mirisa.

S8: Raspoznavanje sočiva. Određivanje oštrine vida. Perimetrija.

S9: Ispitivanje kolornog vida. Direktni pupilarni refleks i konsenzualna reakcija na svjetlost. Mariotte ogled.

S10: Akomodacija, Scheinerov ogleda. Određivanje akomodacione snage i širine.

S11: Provođenje zvuka kroz kost: Rinne i Weber test. Lokalizacija izvora zvuka. Ispitivanje osjeta ravnoteže.

S12: Kolokvij 2: Posebna osjetila.

S13: Refleksi na istezanje. Kožni refleksi.

S14: Uslovni refleksi. Elektroencefalografija (EEG).

S15: Kolokvij 3: Refleksi i EEG.

 
Otvori web folder»