Srebrenica - Reference

Rusmir Gadžo, rođen prvog dana jeseni, 23. septembra, davne 1983. godine, u Srebrenici, od oca Hadže i majke Zule. Rahmetli dr. Sead Halilović, koji je porodio moju majku, kaže da mi je na rođenju izvukao malo više desno uho, k'o i svojoj Lejli, da nam nešto ostane i od njega, za života. Iz Srebrenice me je kao devetogodišnjeg dječaka odnio rat. O rodnome gradu sam počeo čitati nešto više pripremajući materijal za izradu web stranice Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica, prešavši oko 4000 stranica različitog štiva, za nešto više od tri mjeseca. Tekst i dalje smatram vlastitim trudom i vlasništvom, pa sam se odlučio podijeliti ga, obzirom da se više ne nalazi tamo gdje mu je bila namjena. Redovno ću ga dopunjavati činjenicama i fotografijama koje sam budem stekao i napravio. Nadam se da će mnogima poslužiti da se bolje upoznaju sa historijom i životom ovog lijepog gradića...

rusmirgadzo@gmail.com

www.rusmirgadzo.com.ba